راهنمای مرور و بروز نمودن درخواست برای دریافت منظوری رهبری ماموریت امریکا

این رهنمود برای  کسانی هستند که برای دریافت تاییدی رهبری ماموریت امریکا در افغانستان تقاضانامه داده اند و در انتظار پاسخ هستند.

 

مطمین شوید که اسنادی را که تسلیم رهبری ماموریت امریکا نموده اید مطابق به تمامی ضروریات سفارت می‌باشد. اگر اینطور نیست، اسناد جدید و تکمیل را تسلیم رهبری ماموریت امریکا نمایید.

الزمات و موارد نیاز‌برنامه ویزای مهاجرت خاص به مرور زمان تغییر کرده اند. رهنمودهای فعلی در این وبسایت قابل دسترس است.

 • متقاضیانی که قبل از و یا در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ تقاضانامه داده اند باید ثابت بسازند که ۱ سال در وظایف واجد شرایط کار کرده اند. افرادی که بعد از ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ تقاضانامه داده اند باید ثابت بسازند که در وظایف واجد شرایط به مدت ۲ سال کار کرده اند.
 • تقاضانامه های ویزای مهاجرت خاص باید با تمامی شرایط مندرج در رهنمود کنونی مطابقت داشته باشند. در غیر این صورت، رهبری ماموریت امریکا در افغانستان ممکن است تقاضانامه شما را رد کند.
 • تمام اسناد جدید و اصلاح شده تان را به این آدرس ارسال نمایید AfghanSIVApplication@state.gov

 

اطمینان حاصل نمایید که اطلاعات تماس محل کار شما درست و فعال می‌باشد. اگر تماس مدیر و موسسه تان تغییر نموده،‌ معلومات تماس جدید را به آدرس فوق ایمیل نمایید.

تقاضانامه ویزای مهاجرت خاص شامل دو بخش مهم میشود. یکی از آن‌ها توصیه نامه از مدیر تان و دیگری برگه تثبیت وظیفه از مؤسسه تان می‌باشد. سفارت همیشه با استفاده از معلومات تماس ثبت شده در این برگه‌ها با مدیر و موسسه تان تماس برقرار می‌کند. اگر سفارت نتواند با مدیر و موسسه تان تماس برقرار کند ممکن است تقاضانامه شما رد شود.

 • تا زمانیکه قبولی سفارت را بدست می آورید، همیشه با مدیر و موسسه تان به تماس باشید. در صورتیکه معلومات تماس آنها تغییر میکند — مثلا اگر مدیر تان وظیفه اش را ترک میکند یا تغییر میدهد، و یا موسسه تان تغییر نام میدهد — از آنها یک نامه جدید بخواهید که در آن معلومات تماس شان اصلاح شده و دقیق باشد.
 • اگر نمیتوانید با مدیر تان تماس برقرار کنید، در وبسایت های فیسبوک، لینکدین، و گوگل آن‌ها را جستجو نمایید.
 • زمانی که با مدیر تان تماس می‌گیرید، به آنها کمک کنید شما را به خاطر بیاورند. نام خودمانی که با آن بلد بودند را استفاده کنید و عکس تان را شریک نمایید. همچنان یک کاپی از توصیه نامه سابق شان را ضمیمه نمایید.
 • یک نامه جدید تقاضا کنید: از مدیر تان بخواهید یک نامه جدید به همراه ایمیل آدرس فعلی شان را فراهم نمایند (ایمیل کاری و شخصی)، یک شماره تلفن، و هر تغییرات و معلومات دیگری که نیاز است. از آن‌ها بخواهید نامه را با قلم امضا کنند و تاریخ آن‌ را بنویسند. اطمینان حاصل کنید که توصیه‌نامه مطابق راهنما‌های فعلی می‌باشد.
 • تمام اسناد جدید و یا اصلاح شده را به آدرس AfghanSIVApplication@state.gov ارسال نمایید.

در صورتیکه وظیفه تان ختم میشود و یا تاریخ کار تان اشتباه است،‌ توصیه‌نامه و برگه تثبیت وظیفه را به‌روز رسانی کنید.

بعضی اوقات متقاضیان ویزای مهاجرت خاص توصیه نامه شان و یا نامه تثبیت وظیفه شان را زمانی دریافت می‌کنند که هنوز در آن موسسه مشغول به کار هستند. بعضی اوقات دیگر، تاریخ های این نامه ها اشتباه می‌باشد. در این اوقات خوب است که مؤسسات و مدیران سابق تان نامه‌های تصحیح شده را فراهم نمایند.

 • توصیه نامه باید حاوی تاریخ دقیق شروع و ختم دوره کاری باشد. برای مثال، توصیه نامه باید به جای «جنوری ۲۰۱۵» بنویسد: «۱ جنوری ۲۰۱۵».
 • توصیه نامه باید حاوی تاریخ دقیق شروع و ختم دوره کاری باشد. برای مثال، پیشنهاد نامه باید به جای «جنوری ۲۰۱۵» بنویسد: «۱ جنوری ۲۰۱۵». همچنان این نامه باید دلیل ختم کار تان را با مؤسسه تشریح نماید.
 • تمام اسناد جدید و یا اصلاح شده را به آدرس AfghanSIVApplication@state.gov ارسال نمایید.

 

متوجه اشتباهات رایج باشید.

اشتباهاتی که اکثر اوقات اتفاق می‌افتد در اینجا لیست شده است. این فهرست کامل نیست. همیشه رهنمودهای ویزای مهاجرت خاص که از طرف دولت امریکا و از طریق سفارت به نشر میرسد را مطالعه نمایید. سپس نامه‌های درست را به سفارت تسلیم نمایید.

 • در توصیه نامه، مدیر تان باید ذکر نماید که در دقیق ترین محاسبه شان، آیا امکان دارد متقاضی به امنیت ملی و ایمنی دولت امریکا خطرساز می‌باشد یا خیر.
 • برگه تثبیت وظیفه تان باید دارای شماره قراردادهای حکومت امریکا باشد. این شماره قراردادها نشان میدهند شما برای کدام برنامه کار کرده اید که از طرف دولت امریکا حمایت شده است. اگر برای یک قراردادی فرعی (سابکانترکتور) وظیفه اجراع نموده اید، نامه تثبیت وظیفه تان باید شماره قرارداد اصلی حکومت امریکا و شماره قرارد فرعی را با خود داشته باشد.
 • اگر موسسه تان مکتوب های شروع قراردادهای فرعی را در اختیار دارد،‌ تقاضا نمایید تا این مکتوب‌ها ضمیمه شوند. سفارت باید بتواند موجودیت قراردادهای فرعی را برای دوره کاری تان تثبیت نماید و این ضمایم به آن‌ها کمک می‌نماید تا موضوع را تثبیت نمایند.
 • تمامی توصیه نامه‌ها و برگه‌های تثبیت وظیفه باید با قلم امضا کنند و تاریخ آن‌ را بنویسند. امضاء و تاریخ الکترونیکی فاقد اعتبار می‌باشد.
 • تمام اسناد جدید و یا اصلاح شده را به آدرس AfghanSIVApplication@state.gov ارسال نمایید.

 

پیشرفت تقاضانامه تان را مکررا تعقیب نمایید.

متقاضیان ویزای مهاجرت خاص برای افغان‌ها که منتظر دریافت نامه قبولی از طرف رهبری ماموریت امریکا در افغانستان (سفارت) هستند، میتوانند برای تعقیب وضعیت تقاضانامه شان به این آدرس ایمیل بدهند: AfghanSIVApplication@state.govدر تمامی مکاتبات تان نام، تاریخ تولد و شماره تقاضانامه ویزای مهاجرت خاص تان را شامل نمایید.

Post Your Comments