رهنمود آمادگی برای مصاحبه اخذ ویزای مهاجرت خاص برای افغان‌ها

اگر شما برای ویزای مهاجرت خاص برای افغان‌ها تقاضانامه داده اید باید در سفارت امریکا مصاحبه بدهید. مصاحبه شما در سفارت امریکا در کشوری که هم اکنون در آن زندگی می‌کنید، برگزار خواهد شد. یک افسر کنسولی سفارت امریکا با شما مصاحبه خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که پس از انجام معاینات طبی و بررسی صوابق امنیتی تان،‌ آیا شما واجد شرایط اخذ ویزای مهاجرت خاص هستید یا خیر. مصاحبه ها معمولا در جریان ۱۰ الی ۶۰ دقیقه تکمیل می‌شوند.

این رهنمود به شما کمک می‌کنید تا برای مصاحبه آمادگی بگیرید.

 

چه اسنادی را با خود به مصاحبه بیاورید؟

مرکز ملی ویزا (NVC) قبل از مصاحبه به شما یک نامه ارسال می‌نماید که اسناد مورد نیاز برای مصاحبه در آن فهرست شده است. معمولا اسناد ذیل مورد ضرورت می‌باشد:‌

 1. کاپی برگه مصاحبه تان که از طرف مرکز ملی ویزا (NVC) صادر شده است.
 2. پاسپورت تان (باطل نشده باشد) و یک کاپی از صفحه یی که عکس و نام تان در آن درج است.
 3. دو قطعه عکس رنگی از هر فردی که برای ویزا تقاضانامه میدهد (به شمول اعضای فامیل تان که در تقاضانامه تان موجود اند). مشخصات عکس ها در این وبسایتتشریح شده است.
 4. سند تولد تان یا تذکره، ترجمه رسمی به زبان انگلیسی، و یک کاپی از نسخه دری و انگلیسی. تذکره انگلیسی تان باید توسط وزارت امور خارجه تایید شده باشد. همچنان برای هر یک از افرادی که در تقاضانامه تان شامل هستند تذکره اصلی، ترجمه انگلیسی آن که توسط وزارت امور خارجه تایید شده است، و یک کاپی از تذکره دری و انگلیسی مورد نیاز می‌باشد.
 5. صفحه تائیدی فرم DS-260 که از طریق انترنت آنرا تسلیم نموده اید. اگر اعضای فامیل در تقاضانامه تان شامل هستند، صفحه تائید فرم DS-260 آن‌ها را نیز شامل سازید.
 6. برای زوج ها، صند اصلی ازدواج تان را به همراه ترجمه رسمی آن به زبان انگلیسی را به همراه تان بیاورید.
 7. در صورت امکان، یک کاپی از کارت شناسایی نظامی و یا ملکی تان را به همراه بیاورید.
 8. یک کاپی از نامه قبولی صادر شده توسط رهبری ماموریت امریکا در افغانستان (سفارت).
 9. اصل فرم I-360 که آنرا امضاء نموده اید.
 10. کاپی پیشنهاد نامه،‌ برگه تثبیت وظیفه و اسناد دیگری که در جریان تقاضانامه تسلیم نموده اید.

 

چه کسانی را می‌توانید به مصاحبه بیاورید؟

 1. رهنمود مرکز ملی ویزا (NVC) در مورد سفارتی که در آن مصاحبه تان انجام خواهد شد را مطالعه نمایید. برای مصاحبه‌های که در سفارت امریکا در کابل انجام می‌شوند، سفارت معمولا تقاضا می‌کند تا اطفال زیر سن ۱۴ سال در مصاحبه اشتراک ننمایند. در عوض، شما می‌توانید تذکره طفل را به همراه تان بیاورید. سفارت ها و کنسول‌گری‌های دیگر می‌خواهد که تمامی متقاضیان از تمامی گروه‌های سنی در مصاحبه حاضر شوند.
 2. اگر شما وکیل دارید،‌ وکیل شما می‌تواند در اطاق انتظار و در جریان مصاحبه شما را همراهی نماید. قبل از تاریخ مصاحبه، وکیل شما باید فرم G-28 و یا G-28i را به سفارت تسلیم نماید و تاییدی سفارت را کسب نماید. وکلا باید سفارتخانه مربوطه (در افغانستان KabulIV@state.gov) را در جریان بگذارند تا برای ورود به سفارت دچار مشکل نشود. وکیل شما باید تاریخ و زمان مصاحبه تان را در ایمیل ذکر نماید.
 3. متقاضیان می‌توانند تنها یک نفر را برای همراهی بیاورند البته در صورتیکه که پیر، دارای معلولیت، و یا طفل باشند. اگر به همراه ضرورت دارید به سفارت اطلاع بدهید. نام همراه تان و معلومات مربوط به آن‌ها را هر چه زودتر به سفارت ارسال نمایید (در افغانستان KabulIV@state.gov) تا در موقع ورود به سفارت دچار مشکل نشوید. تاریخ و زمان مصاحله تان را در ایمیل درج نمایید.
 4. هر کسی که قصد ورود به سفارت را دارد باید قبلا معلومات فردی به شمول نام مکمل، تاریخ تولد، و رابطه شان با متقاضی را تشریح نموده و به سفارت‌خانه مربوطه ارسال نمایند (در افغانستان KabulIV@state.gov) تاریخ و زمان مصاحله را در ایمیل درج نمایید. تمام افرادی که قصد ورود به سفارت را دارند باید سند هویت (تذکره) و یا پاسپورت به همراه داشته باشند.

 

تقاضا برای مترجم در جریان مصاحبه:

مصاحبه برای ویزا به زبان انگلیسی انجام می‌شود. سفارت معمولا یک مترجم دارد تا به کسانی که انگلیسی صحبت نمی کنند کمک کند. شما باید سفارت را قبلا در جریان بگذارید (در افغانستان KabulIV@state.govو تقاضا کنید برای تان مترجم فراهم نمایند. ارسال هرچه زودتر این تقاضا بسیار مهم است، به خصوص در کشورهای که زبان شما در آنجا به ندرت استفاده می‌شود.

 

در جریان مصاحبه چه اتفاقی میافتد؟‌

افسر کنسولی می‌تواند در مورد تمامی بخش‌های تقاضانامه تان و اسنادی که ارائه نموده اید از شما سوال بپرسد. این‌ها چند نمونه از موضوعات مورد بحث هستند:

 1. خانواده شما:‌ افسر کنسولی از شما خواهد پرسید که آیا همسر و یا طفل دارید. اگر بله، افسر از شما در مورد تاریخ تولد اطفال تان و در مورد ازدواج تان سوال خواهد پرسید. آن‌ها همچنان ممکن است در مورد برادران و خواهران تان و یا والدین تان سوال نمایند.
 2. سابقه کاری تان: افسر کنسولی در مورد سابقه کاری تان برای حکومت امریکا که شما را واجد شرایط ویزای مهاجرت خاص نموده است سوال خواهد پرسید. آن‌ها از شما در مورد زمان و مکان کارتان سوال خواهند پرسید. آن‌ها همچنان ممکن است در مورد مدیر تان سوال نمایند. در صورت نیاز ممکن است در مورد دلیل ختم کارتان هم معلومات بخواهند.
 3. سابقه تان در افغانستان: افسر کنسولی ممکن است در مورد محل کار و زندگی تان در زمان حکومت طالبان سوال بپرسند. آنها ممکن است در مورد سابقه کاری و تحصیلی تان نیز معلومات بخواهند.
 4. افسر ممکن است در مورد تمام جاهایی که سفر کرده اید و زندگی کرده اید معلومات بخواهد. همچنین در مورد شماره تلفن، ایمیل ها، و حساب های رسانه های اجتماعی که استفاده کرده اید معلومات بخواهد.

 

بعضی از مشکلاتی که زمینه ساز تحقیقات بیشتر می‌شوند در اینجا تشریح شده است. در صورتیکه این نکات به شما صدق می‌کند، برای کیس‌تان در مورد استخدام یک وکیل برای کسب مشوره قانونی فکر کنید:

 

 1. اخراج از وظیفه: در صورتیکه شما از وظیفه تان در یک برنامه حکومت امریکا اخراج شده اید، این ممکن است تقاضانامه شما را تحت تاثیر قرار دهد. در صورتیکه اشتباها از وظیفه اخراج شده اید، در مورد این فکر کنید که با موسسه و مدیر سابق تان تماس بگیرید تا آن‌ها معلومات مربوط به شما را تصحیح نمایند. در صورتیکه در مورد دلایل اخراج تان از وظیفه سند دارید، مثلا نامه از طرف مدیران نظامی تان که با دلایل اخراج تان آشنایی داشته اند، این اسناد را به همراه بیاورید.
 2. اطفال: در صورتیکه طفل دارید، به خصوص اگر بیشتر از ۱۴ سال سن دارند، اطمینان حاصل نمایید که اسناد شان و تاریخ تولد‌های شان دقیق است. اگر تاریخ تولد روی اسناد با هم تفاوت دارد، اسناد ثانی مانند نمرات مکتب را به همراه بیاورید که تارخ تولد درست در آن‌ها ثبت شده باشد.
 3. ازدواج: در صورتیکه شما در امریکا هستید و همسرتان قصد دارد در امریکا به شما بپیوندد، همسرتان باید اسناد مربوط به تاریخ ازدواج تان مانند عکس های عروسی را به همراه شان بیاورند، به خصوص اگر این عکس ها نشان دهنده تاریخ عروسی تان هستند. همسرتان می‌تواند رسیدهای خدمات مربوط به مراسم عروسی را نیز به همراه بیاورند.
 4. ازدواج قبلی و طلاق: اگر شما و یا همسرتان قبلا با کس دیگری ازدواج کرده بودید و بعدا جدا شدید، اسناد مربوط به جدایی و یا مرگ همسر سابق تان را به همراه بیاورید. این اسناد ثابت میسازد ازدواج فعلی تان قانونی است.
 5. تقاضاهای قبلی برای ویزا: اگر در گذشته برای ویزای امریکا تقاضا داده اید، آماده باشید تا در مورد این تقاضاها بحث نمایید.

 

کار با مترجم:

 1. اگر در جریان مصاحبه از مترجم کمک می‌گیرید، مهم است که از جملات و سوالات کوتاه استفاده نمایید. استفاده از جملات طولانی و یا جوابهای طولانی باعث میشود مترجم شما نتواند کل مطلب را ترجمه کند. هدف این است که مترجم شما بتواند جواب‌های شما را به صورت کامل و دقیق به افسر کنسولی انتقال بدهد.
 2. اگر نمی توانید گفته های مترجم را درک کنید یا فکر می‌کنید مترجم نمی تواند حرف‌های شما را درک کند، یا اینکه مترجم با شما درست برخورد نمی کند، یا اینکه گفته‌های شما را به صورت کامل ترجمه نمی‌کند، اعتراض نمایید و این مطلب را به گوش افسر کنسولی برسانید. با جزئیات مشکل تان را بیان نمایید. باید به دقت تشریح کنید چرا مترجم را درک نمی کنید،‌ یا چطور رفتار مترجم مناسب نیست، یا اینکه به چه دلیل فکر می‌کنید گفته‌های شما به صورت کامل ترجمه نمی‌شود.
 3. مترجم در تصمیم گیری در مورد تقاضانامه تان هیچ تاثیری ندارد. تصمیم متعلق به افسر کنسولی می‌باشد. مترجم ملزم است تا معلومات شما را محرمانه نگه دارد.

 

معلومات عمومی در مورد مصاحبه:

 1. حقیقت را بیان کنید. تشریح غیر حقیقی ممکن است باعث رد تقاضانامه تان شود.
 2. اگر سوال یک جواب را نمی دانید،‌ می‌توانید تشریح کنید که چرا سوال یک جواب را نمی فهمید.
 3. در صورت نیاز می‌توانید اندکی زمان برای استراحت تقاضا نمایید.
 4. اگر فکر می‌کنید نکته مهمی وجود دارد که شما فرصت نیافته اید آنرا بیان کنید، می‌توانید تقاضا کنید تا در مورد آن صحبت کنید.
 5. جزئیات مشخص خیلی مهم هستند، ولی اگر چیزی به خاطر تان نیست از حدس زدن در مورد آن خودداری نمایید.
 6. در جریان مصاحبه آرامش خود را حفظ نمایید. به خاطر داشته باشید، مصاحبه یک امتحان نیست. این یک فرصت است تا شما وضعیت و داستان تان را بیان نمایید.

 

یادداشت:

 1. حد اقل ۳۰ دقیقه قبل از مصاحبه در محل حاضر باشید.
 2. شما نمی توانید هیچگونه بکس کلان، مبایل، و یا اصلحه را به سفارت وارد کنید.
 3. تمام اسناد ذکر شده در بخش فوق « چه اسنادی را با خود به مصاحبه بیاورید؟» را باید به همراه داشته باشید.
 4. امکان دارد چندین ساعت در سفارت انتظار بکشید تا مصاحبه تان آغاز شود. می‌توانید لباس مناسب، آب و خوراکی به همراه تان بیاورید.

 

بعد از مصاحبه:

 1. افسر کنسولی از شما یک یادداشت کتبی خواهد خواست که در آن بنویسید قصد دارید به امریکا مهاجرت کنید، قصد دارید کار تان را ترک کنید، و قصد دارید به صورت دائمی از کار فعلی تان کنار بروید.
 2. ممکن است در جریان مصاحبه یک یادداشت دریافت نمایید که در آن گفته شده «ویزای شما رد شده است». در صورتیکه وبسایت CEAC تقاضانامه شما را «تحط بررسی» نشان میدهد، معمولا تقاضانامه شما در حال عبور از مرحله بررسی سوابق امنیتی می‌باشد.
 3. وزارت خارجه امریکا ممکن است از شما تقاضا کند تا معلومات تماس جدید موسسه و یا مدیر تان که نامه تثبیت وظیفه و توصیه نامه برای تان فراهم کرده بودند را شریک نمایید. در صورت امکان،‌ با مدیر‌تان و موسسه تان در تماس باشید تا مطمین شوید معلومات تماس تان دقیق است و در صورت نیاز می‌توانید آنرا فراهم کنید.
 4. شما و اعضای فامیل تان که با شما سفر می‌کنند قبل از اینکه بتوانید ویزای مهاجرت خاص کسب کنید باید در یک شفاخانه تایید شده توسط سفارت امریکا معاینه شوید. معاینات طبی را تنها زمانی شروع کنید که سفارت از شما تقاضا میکند. زمانیکه سفارت معاینات طبی شما را ضرورت داشته باشد به شما یک ایمیل میفرستد که در آن زمان و مکان اجرای معاینات طبی تعیین شده است.
Post Your Comments